Select Page


GDDKiA: Ponad pół miliarda złotych wprost do poszkodowanych przedsiębiorców


 

Od momentu wejścia w życie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności czyli od 3 sierpnia 2012 r. GDDKiA systematycznie dokonuje wypłat należności za wykonaną pracę przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani przez tych, z którymi podpisali umowy czyli przez generalnych wykonawców. W sumie usługodawcy i dostawcy, po spełnieniu warunków określonych w ustawie otrzymali od GDDKiA kwotę ponad 64 mln złotych.

Ponadto w ramach solidarnej odpowiedzialności określonej w art. 647(1) kodeksu cywilnego tylko od 1 stycznia 2011 r. GDDKIA wypłaciła podwykonawcom robót budowlanych kwotę ponad 466 mln zł.

W sumie podwykonawcy, dostawcy i usługodawcy otrzymali już od GDDKiA ponad 530 mln złotych.

W ramach ustawy z 28 czerwca dokonano wypłaty zaliczek na podstawie 523 zgłoszeń na kwotę ponad 64 mln złotych. Wypłaty są dokonywane w rożnych terminach, co jest uwarunkowane terminami uzupełniania dokumentów przez zainteresowane podmioty, jednak zawsze polecenia wypłaty są wystawiane przez GDDKiA natychmiast po potwierdzeniu spełniania wszystkich określonych ustawą warunków.

Do 7 stycznia 2013 roku GDDKiA wypłaciła już ponad pół miliarda zł w ramach ustawy z 28 czerwca i tzw. solidarnej odpowiedzialności określonej Kodeksem Cywilnym.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.