Select Page


GDDKiA: pozwolenie na budowę odcinka D2 na A2


 

Jak informuje GDDKiA w dniu 19 sierpnia Dariusz Piątka, wicewojewoda mazowiecki, podpisał pozwolenie na budowę ok. 8 km fragmentu autostrady A2 Stryków – Konotopa dla odcinka D2. Odcinek D przebiega przez powiat grodziski oraz pruszkowski i jest podzielony na dwie części. Pozwolenie na budowę 10 km fragmentu D1 zostało wydane 12 sierpnia. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Wykonawca może natychmiast przystąpić do prac.

Decyzję o pozwoleniu na budowę poprzedziły konsultacje społeczne i ocena oddziaływania na środowisko. Zgodnie z nią zostaną zastosowane środki ograniczające oddziaływanie nowej trasy na środowisko. Projekt zakłada użycie zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów o wysokości do 7m. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości, możliwe będzie zastosowanie dodatkowych, indywidualnych zabezpieczeń chroniących przed hałasem. W ramach inwestycji wykonane zostaną pasy zieleni. Powstaną także przejścia dla zwierząt.

Autostrada A2 Stryków-Konotopa w województwie mazowieckim jest podzielona na trzy części:

– odcinek C (gminy Wiskitki, Baranów, Jaktorów) – wydanie pozwolenia na budowę planowane jest pod koniec września, po wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska postanowień opiniujących projekty budowlane

– odcinek środkowy D

– odcinek E (powiat pruszkowski) – wydanie pozwolenia na budowę planowane jest pod koniec września, po uzyskaniu od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska postanowień opiniujących projekty budowlane.

Więcej: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 9 lat temu.