Select Page


GDDKiA: Przetarg na budowę obwodnicy Jarocina


 

GDDKiA ogłosiła w dniu 07.10.2013 r. I etap  przetargu na budowę obwodnicy Jarocina  w ciągu drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg – Poznań – Bytom.   To pierwsza  w Wielkopolsce  inwestycja drogowa, która będzie realizowana w systemie „Projektuj( optymalizuj)  i Buduj”. Termin składania wniosków mija 07.11.2013 r o godz. 10:30.

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z II etapów a mianowicie z  I-go etapu, czyli tzw. wstępnej kwalifikacji, podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział Poznań) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert cenowych (II etap postępowania). Po wyłonieniu wykonawcy zostanie zawarta umowa na realizację zadania. Jej podpisanie planowane jest na połowę 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu ma nastąpić do końca 2016 roku.

Budowa będzie realizowana w systemie  ” Projektuj ( optymalizuj) i Buduj ”. Wykonawca, wybrany w postępowaniu będzie odpowiadał za aktualizację/optymalizację  projektu  a następnie realizację inwestycji.

W ramach umowy  wykonawca wykona : optymalizację dokumentacji  projektowej, budowę  obwodnicy:  o dł. 10 + 3 km, 2 węzłów drogowych, 13 obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych, poprzecznych,  przebudowę i usunięcie  kolizji, rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją,  stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe) oraz organizację ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi  z Zarządcami Dróg,  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Obwodnica Jarocina wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta dzięki czemu skróci się czas przejazdu przez Jarocin. Zlikwiduje to kilometrowe korki  w mieście, w szczególności w sezonie letnim oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu.   Na obwodnicę zostanie skierowany ruch z pozostałych dróg krajowych 12 i 15, które nie będą przebiegać przez zwarte ulice miasta.

Źródło: GDDKiA


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.