Select Page


GDDKiA: Rusza budowa najsłynniejszej polskiej obwodnicy


 

Niezbędną wycinką drzew i krzewów rozpoczęła się właśnie budowa obwodnicy Augustowa (woj. podlaskie). Wcześniej – 20 grudnia ubiegłego roku inwestor przekazał wykonawcy plac budowy, a geodeci rozpoczęli wytyczanie pasa drogowego  w terenie.

Obecnie pracuje 5 zespołów do prowadzenia wycinki drzew, które wcześnie zostały oszacowane przez rzeczoznawców.  Na razie  prace nie objęły drzewostanu zarządzanego przez Lasy Państwowe.   

Prac nie wstrzymały odwołania  od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, (którą 10 grudnia 2012  wydał wojewoda), ponieważ nadany jej został rygor natychmiastowej wykonalności. Klauzula ta umożliwia prowadzenie niezbędnych robót zanim decyzja stanie się ostateczna. A  wycinka jest konieczna, bo tylko do końca lutego  – zgodnie z  przepisami  ochrony środowiska jest w ogóle możliwa.

Jak dotąd wpłynęło 5 odwołań (stan na 14 stycznia), które trafią do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Obwodnica Augustowa w nowym przebiegu przez Raczki  realizowana jest  w systemie „zaprojektuj i zbuduj” od 11.03.2011, kiedy to została podpisana umowa z wykonawcą.  Inwestycja polega na wykonaniu dwóch odcinków dróg o łącznej długości 34,23 km:

1) Jednojezdniowej drogi krajowej nr 8 na odcinku obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła „Augustów” do węzła „Raczki” (dawniej „Szkocja”) o długości 21,48 km.;

2) Dwujezdniowej drogi ekspresowej S – 61 na odcinku od węzła „Raczki” do węzła „Suwałki Południe” (dawniej „Lotnisko”) o długości 12,75 km.

Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień  2014 roku.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 6 lat temu.