Select Page


GDDKiA: Ruszyła budowa obwodnicy Leżajska


 

Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty 12 września 2011r. rozpoczęto budowę I etapu obwodnicy Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77. Wykonawcą tego przeszło 4-kilometrowego odcinka obwodnicy jest polsko-hiszpańskie Konsorcjum firm ze spółką SANDO BUDOWNICTWO POLSKA jako liderem i Partnerem CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ-SANDO S.A. z Hiszpanii. Wartość kontraktu to 36 531 000 zł brutto. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wydarzenie zostało połączone z oddaniem do ruchu łącznika przyszłej obwodnicy, zrealizowanego przez Gminę Miasto Leżajsk.

W ramach inwestycji powstanie I etap drogi obwodowej o długości 4,1 km (klasy technicznej GP) jednojezdniowej, dwupasowej. Budowa obwodnicy obejmuje także wykonanie m.in. 242 tys. m3 robót ziemnych, 424 tys. m3 robót bitumicznych (podbudów i nawierzchni), 1 wiadukt drogowy o łącznej długości 50,97 m, 2 przejazdy gospodarcze (o dł. 33 i 24 m), 337 m przepustów rurowych, 2177m kanalizacji deszczowej, 869m ekranów akustycznych 10493 szt. nasadzeń drzew i krzewów.

Obwodnica Leżajska jest inwestycją znaczącą nie tylko dla kierowców i mieszkańców Podkarpacia, ma także charakter ponadregionalny. Jest ważnym elementem ogólnokrajowego ciągu komunikacyjnego. To kolejne działanie służące usprawnieniu przejazdu z centralnej Polski na wschód, w kierunku przejść granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku. Dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z zabytkowego centrum miasta pozwoli na szybsze, bezpieczniejsze i komfortowe pokonanie tego odcinka, co nie jest bez znaczenia przy tak dużym natężeniu ruchu (wg GPR 2010 – 11 103 poj./dobę).  

Proces prac przygotowawczych, projektowych oraz uzyskiwania setek uzgodnień trwał aż siedemnaście lat. Wymagał koordynacji prac wielu instytucji oraz osób, w tym wielkiego zaangażowania władz samorządowych.

Budowa obwodnicy Leżajska będzie współfinansowana ze środków unijnych. Inwestycja 31.08.2010 znalazła się na zaktualizowanej liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod numerem POIiŚ 8.2-29 (zapewnione finansowanie dla I i II Etapu). Wartość kosztorysowa I i II etapu obwodnicy Leżajska wynosi 150 mln PLN.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.