Select Page


GDDKiA: Ruszyły prace na S3


 

Wbiciem pierwszej łychy (koparki) 21 lipca 2011 oficjalnie rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do Międzyrzecza. Droga ma zostać wybudowana i oddana do ruchu jeszcze przed wakacjami 2014 roku.

Odcinek ten podzielony został na dwa mniejsze: 1+3 (od km 18 + 040 do km 37 + 146 – obwodnica Skwierzyny oraz odcinek od Skwierzyny do Międzyrzecza) oraz 2 (od km 0+(-)500 do km 18+040 odcinek od Gorzowa Wlkp. do Skwierzyny), dla których prowadzone były odrębne postępowania przetargowe. Wykonawcami poszczególnych odcinków są:
1 . Strabag, który wybuduje drogę od Skwierzyny do Międzyrzecza wraz z obwodnicą Skwierzyny (nie leżącą na trasie S3) za kwotę 425 mln zł.
2. Konsorcjum firm, którego liderem jest Mota Engil Central Europe, które wybuduje odcinek od Gorzowa do Skwierzyny za kwotę 336 mln zł.

Budowany odcinek  drogi ekspresowej rozpoczynać się będzie na końcu obwodnicy Gorzowa Wlkp., a kończyć na początku obwodnicy Międzyrzecza. Nowa trasa posiadać będzie dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu każda. Ruch pojazdów na drodze i w węzłach będzie całkowicie bezkolizyjny, a dostęp do trasy ekspresowej będzie możliwy tylko w węzłach.

Na ekspresowym odcinku drogi zaprojektowano dwa węzły drogowe: „Skwierzyna Zachód” i Skwierzyna Południe”, zlokalizowane na obwodnicy Skwierzyny na przecięciu nowej drogi z istniejącą drogą nr 24/22 ze Skwierzyny do Kostrzyna nad Odrą na zachód od miasta oraz na przecięciu z istniejącą drogą nr 3 w rejonie Skwierzynki i Popowa na południe od miasta. W zakres przedsięwzięcia włączono również odcinek obwodnicy Skwierzyny położony poza projektowaną drogą S3, pozwalający na korzystanie z obwodnicy w relacji Kostrzyn / Gorzów Wlkp. – Poznań, tj. w korytarzu dróg krajowych nr 22 i nr 24 Kostrzyn – Skwierzyna – Poznań.

W ramach przedsięwzięcia powstaną ponadto poprzeczne przejazdy nad drogą oraz kładki dla pieszych. Nad rzeką Obrą zostanie wybudowany nowy most. Łącznie na tym odcinku drogi powstanie ponad 40 obiektów mostowych, w tym również przejścia dla zwierząt. Wzdłuż drogi poprowadzone będą liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy oraz do gruntów rolnych i leśnych. Droga wyposażona będzie w urządzenia chroniące środowisko oraz zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego. W zakres przedsięwzięcia włączono również budowę obwodu utrzymania drogowego oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym przebudowę naftociągów dalekosiężnych.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.