Select Page


GDDKiA: ruszyły przetargi na 57 km autostrady A1


a120121128cJPG
 

Kolejne przetargi na A1 ogłoszone. Dzień po przyjęciu przez Radę Ministrów zmian w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 GDDKiA ogłosiła przetargi na realizację autostrady A1 na odcinku Rząsawa – Pyrzowice.

Wprowadzane do załącznika nr 5 „Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011 – 2015” nowe inwestycje, mają za zadanie uzupełnienie sieci dróg ekspresowych i autostrad, tak by powstały ciągi tych dróg pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi Polski.

Wybudowanie autostrady A1 na odcinku Rząsawa – Pyrzowice, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.

Nowy odcinek autostrady A-1 na odcinku Rząsawa – Pyrzowice jest  częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącego kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.

4 odcinki o długości 5-20 km

Realizację autostrady A1 na odc. Rząsawa – Pyrzowice (koniec obwodnicy Częstochowy) podzielono na zadnia:  

Projekt i budowa autostrady A1 na odcinku F od węzła Rząsawa (z węzłem) do węzła Blachownia (z węzłem). Długość odcinka ok. 20,3 km od km 417+530 do km 437+800. Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”.

Termin realizacji: 33 miesiące od daty zawarcia umowy.

Projekt i budowa autostrady A1 na odcinku G od węzła Blachownia (bez węzła) do węzła Zawodzie (z węzłem). Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Długość odcinka 4,7 km od km 437+800 do km 442+500.

Termin realizacji: 33 miesiące od daty zawarcia umowy.

Budowa autostrady A1 na odcinku H od węzła Zawodzie (bez węzła) do węzła Woźniki (z węzłem). Długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200. Zamówienie będzie realizowane w formule „Buduj”.

Termin realizacji: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Budowa autostrady A1 na odcinku, odcinek I od węzła Woźniki (bez węzła) do węzła Pyrzowice (bez węzła). Długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350. Zamówienie będzie realizowane w formule „Buduj”.

Termin realizacji: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 
Wstępna kwalifikacja potencjału firm

Każde z wymienionych powyżej postępowań będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego co oznacza, że postępowanie będzie składać się z dwóch etapów W pierwszym etapie będzie dokonana selekcja firm pod kątem ich realnego potencjału, aby do składania ofert dopuszczane były tylko firmy posiadające odpowiednie doświadczenie i zaplecze. Kryterium oceny ofert w drugim etapie będzie składową ceny (90%) i okresu gwarancji (10%).

 
Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

W zależności od odcinka, okres realizacji budowy wynosi od 30 do 33 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od dnia podpisania umowy.

 

eprzewoznik za GDDKiA

 


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 5 lat temu.