Select Page


GDDKiA: Spłaca zobowiązania nierzetelnych wykonawców


 

 GDDKiA spłaca zobowiązania nierzetelnych wykonawców
Już ponad dwustu przedsiębiorców, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za pracę i dostawy na budowy z winy nierzetelnych generalnych wykonawców, złożyło do GDDKiA wnioski o zapłatę blisko 94 mln zł. Usługodawcy i dostawcy otrzymają pieniądze po pozytywnym zweryfikowaniu wykonanych przez nich prac na danym kontrakcie. Pierwsze zaliczki powinny być wypłacone przed końcem października.
Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy mają 21 dni na złożenie niezbędnych dokumentów od dnia ukazania się ogłoszeń w prasie. Ogłoszenia takie – o przyjmowaniu zgłoszeń przedsiębiorców w trybie Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności (…) pojawiły się w oddziałach GDDKiA w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Rzeszowie. Jednocześnie będzie trwała weryfikacja, analiza i uzupełnianie wniosków, tak by sprawnie zrealizować wypłaty dla przedsiębiorców. Weryfikacja zgłoszeń także pod kątem posiadanego przez GDDKiA zabezpieczenia, analiza zgłoszeń i uzupełnienie ewentualnych braków formalnych potrwa do połowy października. Wówczas sporządzona zostanie lista przedsiębiorców i ustalone proporcje wypłat. Pierwsze wypłaty zaliczek (do 50%) na poczet należności powinny zostać wypłacone przed końcem października.

Więcej informacji


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.