Select Page


GDDKiA: stanowisko wobec propozycji COVEC


 

KOMUNIKAT ws. stanowiska GDDKiA wobec propozycji chińskiego konsorcjum o zmianie zakresu rzeczowego i warunków finansowych na budowie A2.

O odstąpieniu od umów z chińskim konsorcjum, które budowało odcinki A i C autostrady A2, zdecydowała w poniedziałek, 13 czerwca 2011 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Propozycje złożone w czwartek, 09 czerwca, przez firmę COVEC i jej partnerów – polegające na zwiększeniu wartości kontraktu i próbie uzasadnienia go zmianą zakresu rzeczowego – są niezgodne z prawem, zapisami kontraktu i bezzasadne.

W związku z podjętą w poniedziałek decyzją GDDKiA analizuje dwie ścieżki dalszego postępowania dotyczące sposobu wyłonienia wykonawców którzy dokończą budowę odcinków A i C na A2.

Rozważana jest możliwość szybkiego wyłonienia nowych wykonawców zgodnie z prawem zamówień publicznych – w wyniku przetargu albo procedury negocjacyjnej, tak by jeszcze w lipcu prace zostały wznowione.

Badane są obecnie okoliczności techniczne, funkcjonalne, ekonomiczne i prawne obu rozwiązań, co pozwoli optymalnie wybrać tryb dalszego postępowania – z punktu widzenia interesu społecznego, interesu Skarbu Państwa, a także podjętych zobowiązań związanych z Euro2012.

Ostateczna decyzja może być podjęta po uprawomocnieniu się odstąpienia strony polskiej od umów  z konsorcjum COVEC. Zgodnie bowiem z warunkami kontraktu, uprawomocnienie się podjętej w poniedziałek przez GDDKiA decyzji nastąpi po 14 dniach, czyli 27 czerwca.

Do tego też czasu COVEC i jego partnerzy mogą zweryfikować swoje stanowisko przedłożone w czwartek 09 czerwca i przystąpić do dalszej budowy na zasadach i warunkach opisanych w dotychczasowych umowach.

GDDKiA informuje, że w ostatnich dniach odbyły się spotkania z kilkunastoma firmami wykonawczymi, które zostały poproszone o ocenę swoich możliwości dokończenia budowy A2, określenie terminu zakończenia budowy oraz dokonanie wstępnych szacunków cenowych.

Jednocześnie GDDKiA informuje, że przesłane 02 czerwca br. odstąpienie chińskich firm od dalszej realizacji kontraktów jest bezskuteczne i jako takie zostaje przez stronę polską odrzucone.


Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.