Select Page


GDDKiA: Takie same bramownice, takie same zasady


bramownice.1
 

Bramownice zakwalifikowane jako urządzenia „bezpieczeństwa ruchu drogowego” (BRD), kierunkowe, czy ze znakami zmiennej treści nie różnią się niczym od bramownic montowanych przez operatora viaTOLL.

Co więcej, mimo iż montowane bramownice w ramach systemu viaTOLL nie wymagają pozwolenia na budowę, posiadają takie same certyfikaty, atesty, aprobaty (tj. dokumenty potwierdzające jakość, rodzaj i typ wbudowanych materiałów lub elementów), tym samym spełniają wszelkie potrzebne normy i przepisy, jak te, które muszą spełniać w przypadku trybu pozwolenia na budowę. Przechodzą również wszystkie konieczne kontrole.

Ponadto, przy budowie każdej bramownicy w ramach dokumentacji zawiera się dokument  pełniący funkcję ‘dziennika budowy’  – dziennik montażu i wykonania wszystkich elementów bramownicy, zawierający wpisy dotyczące sposobu, częstotliwości i merytorycznych informacji na poziomie takim samym jak w przypadku dziennika budowy, który prowadzi się w ramach inwestycji wymagających pozwolenia na budowę. Wpisów do dziennika dokonuje osoba z właściwymi uprawnieniami budowlanymi. Osoby, które ze strony wykonawcy prowadziły roboty związane z budową bramownic oraz ich dokumentacją  były osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w danych specjalnościach.

Dokumentacja powykonawcza występująca w ramach Elektronicznego Systemu Poboru Opłat jest opracowaniem bardzo rozbudowanym i w poszczególnych częściach odnajdują się odpowiedniki dokumentów wynikających z trybu zaistnienia pozwolenia na budowę. W przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę – skutkiem jest potrzeba oficjalnego poinformowania o zakończeniu prac poprzez:

a) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie danego obiektu budowlanego ( i uzyskanie właściwego pozwolenia), lub
b) złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót.

Zawartość dokumentacji powykonawczej dla ESPO nie odbiega od dokumentów składowych do wniosku o pozwolenia na użytkowanie – za jednym wyjątkiem – należy dostarczyć dokument pozwolenia na budowę i dokumentację projektu budowlanego do wglądu.

bramownice_duet

Pierwsze zdjęcie to bramownica viaTOLL nad S7 Olsztynek-Nidzica, a drugie zdjęcie to bramownica z oznakowaniem kierunkowym nad S8 Konotopa-Powązkowska (al. Obrońców Grodna w W-wie).

Źródło: GDDKiA


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.