Select Page


GDDKiA: Umowa na budowę A4 Brzesko – Wierzchosławice rozwiązana


 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 23 lutego 2011 roku wypowiedziała umowę na budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice (20,8 km) konsorcjum NDI SA – SB Granit SA. Pełną winę za rozwiązanie umowy ponosi wykonawca, który mimo wielu wezwań do przyspieszenia prac miał liczne, wielomiesięczne opóźnienia w realizacji kontraktu.

Odstąpienia od kontraktu, które zostało złożone przez konsorcjum 9 lutego 2011 roku nie zostało uznane przez GDDKiA, ponieważ było bezzasadne. Kontrakt został rozwiązany przez GDDKiA z winy wykonawcy.

Do najistotniejszych zaniedbań i uchybień wykonawcy należą:
– zaawansowanie prac na poziomie 17 proc. przy upływie czasu na poziomie 50 proc.,
– wykonanie robót za 87 mln zł, przy harmonogramie wykonawcy, który zakładał wykonanie prac za 271 mln zł,
– 9-miesięczne opóźnienie w budowie obiektów mostowych i 4-5-miesięczne opóźnienie przy budowie drogi,
– zbyt mała liczba pracowników na placu budowy (229 zamiast 516),
– zbyt mała liczba samochodów ciężarowych na placu budowy (15 zamiast 167).

Kontrakt realizowany przez NDI SA – SB Granit SA pozostawał pod szczególnym nadzorem GDDKiA. Już w sierpniu 2010 roku wezwano wykonawcę w trybie Klauzuli 15.1  Warunków Kontraktu  do nadrobienia opóźnień a kolejne wezwania zostały wysłane w październiku 2010 roku. Podejmując decyzję o takim zdecydowanym trybie mobilizacji wykonawcy GDDKiA uwzględniła wpływ powodzi na możliwość prowadzenia robót, o czym wykonawca był informowany w licznej korespondencji.

Jednocześnie GDDKiA informuje, że wszystkie należności na rzecz wykonawcy za prace zrealizowane zgodnie z warunkami kontraktu i odebrane przez inżyniera kontraktu zostały wypłacone. Mimo to wykonawca ma zaległości w płatnościach w stosunku do podwykonawców na poziomie 9,6 mln zł. W obecnej sytuacji GDDKiA obciąży wykonawcę za odstąpienie od umowy z jego winy karą umową o wartości 10 proc. kontraktu, czyli kwotą 62 mln zł. Wartość kontraktu to 620 mln zł.

Kolejne kroki związane z realizacją budowy autostrady A4 na tym odcinku to zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja prac wykonanych przez wykonawcę, przygotowanie projektu różnicowego oraz ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy prac.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.