Select Page


GDDKiA: Wezwanie do naprawy spękań na A2


 

W ciągu 7 dni wykonawcy Autostrady A2 Stryków-Konotopa mają przedstawić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad program naprawczy dla spękań powstałych w warstwach konstrukcyjnych autostrady. Wszystkie naprawy zostaną wykonane na koszt wykonawców

Pismo wzywające do przygotowania szczegółowego raportu oraz usunięcia wszelkich wykrytych wad zostało wysłane 23 lutego do Budimexu, Strabaga, Eurovii, Mostostalu Warszawa i DSS-u. Wykonawcy zostali zobowiązani do dokonania pełnej inwentaryzacji spękań wraz ze szczegółową dokumentacją, dokonania odwiertów kontrolnych, zdiagnozowania przyczyn oraz rozmiarów uszkodzeń. Niezależnie od przygotowania raportu wykonawcy mają zabezpieczyć pęknięcia, wykonać program naprawczy, a po jego zatwierdzeniu, usunąć wszelkie wykryte wady. Wykonany program naprawczy będzie objęty gwarancją.

W przypadku uchylania się wykonawców od wykonania powyższych działań, Generalna Dyrekcja zleci wykonanie tej pracy innym podmiotom, a wykonawców obciąży kosztami wykonania zastępczego. Zgodnie z kontraktami, wszelkie usterki wykonawcy są zobowiązani usunąć na własny koszt.

Podobne wezwania zostaną przekazane wykonawcom pozostałych odcinków drogowych, na których zostaną zaobserwowane spękania.

Jednocześnie GDDKiA przypomina, że technologia WMS (podwyższony moduł sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych) zastosowana przez wykonawców na A2 Stryków-Konotopa została z powodzeniem zastosowana na innych, użytkowanych już odcinkach drogowych, w tym także na odcinku A2 Konin-Dąbie. Ten 50-kilometrowy odcinek autostrady został wybudowany za ceną niższą od budowy realizowanej obecnie.  Mieszanki o podwyższonym module sztywności zostały zastosowane także m.in. na  drodze krajowej nr 92 odc. Poznań – Iwno, dk nr 15 Obwodnicy Gniezna czy  dk nr 5 przejście przez Komorniki. Na wskazanych inwestycjach spękania nie wystąpiły.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.