Select Page


GDDKiA: Wpływy z VIATOLL w latach 2011-2018 wyniosą 23,6 mld zł


 

W okresie obowiązywania umowy, czyli do połowy 2018 roku wpływu do Skarbu Państwa w ramach VIATOLL wyniosą 14,2 mld zł od samochodów powyżej 3,5 tony – dzięki poborowi elektronicznemu oraz 9,4 mld zł od aut osobowych – w ramach manualnego poboru opłat na autostradach. Prognozowane wpływy to efekt stawek za przejazd ujętych w przyjętym 22 marca br. rozporządzeniu Rady Ministrów. Pierwotnie wpływy były szacowane na 19,5 mld zł.  Tym samym wpływy dla Skarbu Państwa znacznie przewyższą koszt, jaki zostanie poniesiony w związku z budową VIATOLL. Zostanie  on bowiem zbudowany przez firmę Kapsch na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za 4,9 mld zł.

System VIATOLL obejmie docelowo ok. 2000 km autostrad, 5000 km dróg ekspresowych i 600 km dróg krajowych. W poszczególnych latach przychody Skarbu Państwa będą wynosić od ponad 360 mln zł do 3,7 mld zł. VIATOLL obejmie samochody ciężarowe oraz autobusy (pojazdy powyżej 3,5 t.), dzięki czemu ich kierowcy nie będą musieli już kupować winiet uprawniających do poruszania się po drogach krajowych. Kierowcy aut osobowych będą mogli przystąpić do systemu na zasadzie dobrowolności.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.