Select Page


GDDKiA: Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę S17 pomiędzy węzłami Dąbrowica i Lubartów


 

Hiszpańsko-polskie konsorcjum firm: FCC Construccion (lider, Hiszpania) i Erbud (partner, Polska) złożyło najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Dąbrowica i Lubartów. Prace związane z budową wyceniono na blisko 490,6 mln zł.

W drugim etapie postępowania przetargowego wpłynęło 13 ofert od zainteresowanych wykonawców. Spośród nich komisja przetargowa odrzuciła jedną ofertę, firmy Dragados, gdyż jej treść nie odpowiadała Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Firmy startujące w przetargu mają 10 dni na złożenie protestu. Jeśli w tym terminie nie będzie protestów dokumentacja przetargowa trafi do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i dopiero po jej zakończeniu będzie można podpisać umowę z wykonawcą, który będzie miał 24 miesiące na budowę.

W ramach inwestycji powstanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej z trzema pasami ruchu pomiędzy węzłami Dąbrowica (bez węzła) i Lubartów (wraz z węzłem) o długości 10,2 km oraz łącznik w ciągu drogi krajowej nr 19 prowadzący od węzła Lubartów do granic administracyjnych Lublina.

Zbudowana zostanie także sieć dróg dojazdowych o łącznej długości 27,3 km, ekrany akustyczne o długości 13,6 km, siedemnaście obiektów inżynieryjnych (14 wiaduktów i trzy kładki dla pieszych) oraz osiem przejść dla zwierząt średnich i małych (samodzielnych i zespolonych z obiektami inżynierskimi lub przepustami).  Hiszpańsko-polskie konsorcjum budowę wyceniło na 490 616 364,28 zł (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych).


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.