Select Page


GDDKiA: Wyróżnienie w konkursie Perły Biznesu 2010


 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała wyróżnienie za oddanie do użytku drogi ekspresowej S3 pomiędzy Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim w konkursie Perły Biznesu 2010 w kategorii wydarzenie gospodarcze 2010.

Do konkursu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2010 roku  mogły być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze występujące na terenie  Pomorza Zachodniego. Charakteryzujące się nowoczesnością i oryginalnością,  osiągnięciem dużego rezonansu w skali ogólnopolskiej bądź regionalnej, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje technologiczne, innowacje produktowe, inwestycyjne, procesowe, wzrost inwestycji lub zwiększenie liczby  miejsc pracy.

Oddanie do ruchu tego odcinka oznacza, że kierowcy mogą korzystać z całej ekspresówki łączącej  województwa zachodniopomorskie i lubuskie, która liczy ponad 81 kilometrów długości – jest to najdłuższy ciąg drogi ekspresowej w Polsce.

Oddana do ruchu trasa posiada na całym odcinku dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Droga jest wygrodzona siatkami od otaczającego terenu, dzięki temu zostało zminimalizowane ryzyko zderzeniem z dziką zwierzyną. Odwodnienie ze zbiornikami retencyjno odparowującymi i retencyjno infiltracyjnymi, osadniki pisaku i materiałów ropopochodnych, oraz pełna kanalizacja deszczowa na niektórych odcinkach gwarantuje, że zanieczyszczenia z drogi nie przedostaną się do wód gruntowych. Dzięki tej inwestycji uciążliwy ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miejscowości położonych przy szlaku dawnej krajowej „trójki”, skrócił się również czas przejazdu tą ważną trasą o znaczeniu międzynarodowym oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wraz z otwarciem nowego odcinka S3 dawny przebieg drogi krajowej nr 3 na odcinku Renice – Gorzów Wielkopolski stał się drogą gminna i obowiązki zarządcy tej drogi spoczywają właściwych gminach.

Cały projekt Szczecin Gorzów Wielkopolski kosztował ponad 2,2 miliarda złotych. Inwestycja powstała przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: www.gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.