Select Page


GDDKiA: Zakończenie remontu A-4


mm
 

20 października 2013 roku zakończył się remont autostrady A-4 na odcinku pomiędzy węzłami „Prądy” i „Dąbrówka”. Wymiana nawierzchni na 7,5-kilmetrowym odcinku (jezdnia w kierunku Katowic) była ostatnim etapem trwającego od 27 września remontu autostrady. Wcześniej sfrezowano i ułożono na nowo nawierzchnię na obu węzłach autostradowych. Wszystkie prace zakończyły się zgodnie z założonym hormonogramem.

Podczas prac remontowych usuniętych zostało 5 cm zniszczonej górnej warstwy jezdni na całej jej szerokości (łącznie z pasem awaryjnym) i w to miejsce ułożona została zupełnie nowa warstwa ścieralna. Łącznie wymieniono około 120 tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni SMA (masa mineralno-asfaltowa). Zadanie obejmowało również naprawę spękań, wymianę dylatacji bitumicznych i wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego. Remont, który był pierwszym tak poważnym w kilkunastoletniej historii opolskiego odcinka A-4, kosztował około 7,2 miliona złotych.

źródło: GDDKiA


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.