Select Page


GDDKiA: Zielone Korytarze


 

Innowacyjna infrastruktura drogowa w Polsce może z powodzeniem być elementem europejskich zielonych korytarzy – powiedział Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki reprezentujący GDDKiA na konferencji „Zielone Korytarze w ramach Prezydencji . Działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego”.

Koncepcja Zielonych Korytarzy zakłada wzajemne uzupełnianie się różnych gałęzi transportu drogowego, kolejowego, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz żeglugi śródlądowej w taki sposób, aby usprawnić transport towarów na głównych ciągach komunikacyjnych w UE oraz zminimalizować negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Zielone Korytarze mają charakteryzować się zrównoważonymi rozwiązaniami logistycznymi z wykorzystaniem współmodalności, efektywną zlokalizowaną infrastrukturą i punktami przeładunkowymi.

Dyrektor Witecki, który wziął udział w sesji plenarnej pt. „Spojrzenie na Korytarze Towarowe w Polityce Transportowej UE” podkreślał, że infrastruktura drogowa powstająca w Polsce w ostatnich latach spełnia wymogi stawiane zielonym korytarzom. Jest wyposażona w najnowsze systemy transportowe oraz infrastrukturę chroniącą środowisko naturalne, dlatego z powodzeniem może być bazą dla europejskich „zielonych korytarzy”.

Potencjał dróg krajowych w rozwoju intermodalnego transportu, prezentował również dyrektor Departamentu Środowiska GDDKiA, Paweł Mickiewicz, który wziął udział w jednej z sesji tematycznych z wystąpieniem „Planowanie i budowa nowoczesnej i przyjaznej środowisku infrastruktury transportowej na przykładzie drogi ekspresowej S3”.

W spotkaniu, odbywającym się w dniach 21-22 września w Szczecinie, uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych i branżowych, a także posłowie Parlamentu Europejskiego i  reprezentanci Komisji Europejskiej.

Konferencji towarzyszy ekspozycja wystawy „Polska po drodze – inwestycje, środowisko, bezpieczeństwo” przygotowana przez GDDKiA.  Na 80 planszach prezentowane są m.in. najnowsze inwestycje drogowe realizowane przez GDDKiA, rozwiązania inżynieryjne chroniące środowisko oraz podnoszące poziom bezpieczeństwa na drogach.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.