Select Page


GDDKiA:uzyskała sądowy nakaz zapłaty zaległych opłat drogowych


 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uszczelniła w 2008 roku system przekazywania opłat ze sprzedaży kart opłaty drogowej oraz zezwoleń. Obecnie domaga się także zwrotu zaległych opłat od stowarzyszeń przewoźników z powodu nie przekazania ich w latach 2004-2008. GDDKiA wystąpiła z prośbą do Prokuratorii Generalnej o skierowanie tej sprawy na drogę postępowania sądowego. Uzyskaliśmy już sądowy nakaz zapłaty.

GDDKiA zdecydowała również o złożeniu do Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa oszustwa przez Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników Międzynarodowych, Małopolskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników oraz Lubuskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Spedytorów. Wszystkie te organizacje nie odprowadzały należnych Skarbowi Państwa opłat.

W tej chwili dodatkowo toczy się postępowanie w zakresie podejrzenia popełnienia oszustwa.

Biuro Prawne GDDKiA wystąpiło w przypadku Małopolskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych do komornika sądowego celem egzekucji. SPPM wniosło sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty, sprawa jest w toku. W przypadku Lubuskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych i Spedytorów w związku z problemem doręczenia przez sąd nakazu zapłaty sprawa również jest jeszcze w toku.

Uszczelnienie systemu było możliwe dzięki konkretnym działaniom podjętym w GDDKiA od 2008 roku, a zmiany te pozytywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli. NIK sprawdzała efektywność systemu w latach 2004-2010.

Więcej: www.gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.