Select Page


GITD: Akcja „BUS” w województwie podlaskim


 

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, policjanci wydziałów ruchu drogowego z jednostek znajdujących się na terenie województwa podlaskiego, Izby Celnej w Białymstoku oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w dniach 23 i 27 lutego uczestniczyli we wspólnych działaniach pod nazwą „Bus”. Podczas akcji kontrolujący zwracali szczególną uwagę na:

• uczestników ruchu drogowego wykonujących transport drogowy m.in. czas pracy kierowców, wyposażenie w wymagane dokumenty, respektowanie przepisów dotyczących zasad wykonywania przewozów drogowych;
• przekraczanie dozwolonych prędkości;
• niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych;
• niewłaściwe wykonywanie manewrów.
Funkcjonariusze dokonywali m.in. kontroli pojazdów typu „Bus” oraz autobusów i pojazdów ciężarowych. Sprawdzali liczbę przewożonych osób pod względem zgodności z liczbą miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym, trzeźwość kierujących, stan techniczny samochodów oraz stosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Do dynamicznych kontroli prędkości poruszających się aut wykorzystywane były pojazdy nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory.

Podczas wspólnych działań skontrolowano łącznie 1247 pojazdów. Ujawniono 3 przypadki kierujących pod wpływem alkoholu. 425 razy stwierdzono przekroczenie dozwolonej prędkości. W 5 przypadkach zatrzymano prawa jazdy. Do sądów rejonowych skierowano 8 wniosków o ukaranie kierowców. W związku ze złym stanem technicznym poruszających się pojazdów funkcjonariusze zatrzymali 50 dowodów rejestracyjnych. Za naruszenia przepisów o ruchu drogowym na kierujących pojazdami nałożono 589 mandatów karnych. W 11 przypadkach pracownicy ITD stwierdzili naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców i regulacji określających zasady wykonywania przewozów drogowych. Na poczet kar przedsiębiorcy wpłacili kaucje w łącznej kwocie 35000zł. Na kierowców za naruszenia ustawy o transporcie drogowym nałożono 10 mandatów karnych na kwotę 6150 zł.

Źródło: www.gitd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.