Select Page


GITD: Akcja Drogołamacz-kontrole pojazdów ponadnormatywnych


 

W dniach 10 – 11 maja inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z inspektorami z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego przeprowadzili wspólne działania kontrolne pod nazwą „Drogołamacz”. Akcja ta miała na celu wyeliminowanie przeciążonych pojazdów niszczących infrastrukturę drogową oraz kształtowanie świadomości wśród kierowców o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ustawy o drogach publicznych.

W działaniach wykorzystano zarówno motocykle, jak i służbowe pojazdy oznakowane oraz nieoznakowane wyposażone w wideorejestrator. Do zadań inspektorów biorących udział w akcji należało: ważenie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t, kontrola czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sprawdzanie wymaganych dokumentów oraz stanu technicznego pojazdów.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 89 pojazdów, wydano 8 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 6000 zł za naruszenia przepisów związanych z czasem pracy kierowców, urządzeń pomiarowo-kontrolnych i dokumentacji oraz 2 decyzje administracyjne na łączna kwotę 600 zł za naruszenia ustawy o drogach publicznych. Za stwierdzone naruszenia w stosunku do przedsiębiorców inspektorzy wszczęli 9 wyjaśniających postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o transporcie drogowym zagrożonych karami w wysokości 36100 zł i 16 postępowań za przekroczenia dopuszczalnych wymiarów, masy lub nacisków na osie na kwotę 61920 zł. Działania będą kontynuowane w okresie późniejszym.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.