Select Page


GITD: badania serca dla kierowców


 

W dniu 27 czerwca w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyła się konferencja inaugurująca badanie „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego wśród polskich kierowców zawodowych – opracowanie kompleksowego programu interwencji ukierunkowanego na prewencję pierwotną chorób układu krążenia”.

W konferencji wzięli udział:
Prof. Janina Stępińska, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
Prof. Grzegorz Opolski, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii;
dr n. med. Filip M. Szymański, Kierownik oraz główny wykonawca projektu;
Tomasz Połeć – Główny Inspektor Transportu Drogowego;
Euzebiusz Jasiński – Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleń ZMPD;
Iwona Masłowska – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych.

Zawodowi kierowcy znajdują się w grupie osób obarczonych podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia. Siedzący tryb pracy, nieregularne posiłki czy stres sprzyjają rozwojowi schorzeń o podłożu kardiologicznym. Dlatego I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy wsparciu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, chce przebadać kilkuset kierowców zawodowych -kierowców ciężarówek, autokarów turystycznych, autobusów miejskich oraz taksówkarzy.

Badanie będzie miało na celu nie tylko ustalenie częstości występowania czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród populacji polskich kierowców zawodowych, ale także wyselekcjonowanie pacjentów wysokiego ryzyka i objęcie ich programem prewencji kardiologicznej.

Opracowanie specyficznego programu prewencji chorób sercowo-naczyniowych skierowanego na konkretne, właściwe dla kierowców zawodowych czynniki ryzyka, uwzględniającego ich styl życia, tryb i charakter pracy oraz wynikające z tego zagrożenia i ograniczenia może przełożyć się nie tylko na zmniejszenie ryzyka występowania chorób układu krążenia ale także na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Wszystkich zainteresowanych kierowców, chcących wziąć udział w badaniu prosimy o kontakt mailowy – kardiologiaprewencyjna@wum.edu.pl

Więcej informacji na www.gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.