Select Page


Belgia – kara tylko w trakcie odbierania odpoczynku


smatach_profil_ticket2
 

W związku z licznymi pytaniami, które w ostatnim czasie wpłynęły do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, dotyczącymi zakazu odbierania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe na terytorium Belgii informujemy, że:

– z informacji uzyskanych od służb kontrolnych wynika, że naruszenie (tj. odbieranie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe) może być stwierdzone wyłącznie podczas jego popełniania, co oznacza, iż zweryfikowanie tego czy kierowca dopuścił się naruszenia przepisu jest możliwe tylko podczas kontroli, gdy kierowca jest w trakcie odbierania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe;

– kontrolujący musi być świadkiem tego, iż kierowca znajduje się w trakcie odbierania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe;

– kara za wspomniane naruszenie wynosi 1 800 €.

Z dniem 21 czerwca 2014 r. służby kontrolne w Belgii w miejsce rozpoczynanej dotychczas procedury karnej zyskały możliwość nakładania kar w drodze postępowania administracyjnego.

eprzewoźnik.pl za www.gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 5 lat temu.