Select Page


GITD: Ciężki ADR


 

W dniu 1 sierpnia w Gdyni  inspektorzy z Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd z naczepą, którym wykonywany był przewóz dwóch kontenerów 20’ do Radomia.

Zespół pojazdów został poddany ważeniu, w wyniku którego stwierdzono rażące przekroczenia nacisków osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej. Stwierdzono, że masa całkowita po odjęciu błędów wyniosła 63,06 t, nacisk podwójnej osi napędowej ciągnika – 20,78 t, a nacisk potrójnej osi naczepy – 36,41 t na drodze 8-tonowej.  Ponadto zgodnie z okazanym samochodowym listem przewozowym stwierdzono, że w jednym z kontenerów znajduje się 20 t materiałów niebezpiecznych oznaczonych jako UN 2967 –kwas amidosulfonowy. W związku z powyższym przeprowadzono kontrolę z zakresu ADR która wykazała, że kierowca nie posiadał zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu, stwierdzono także brak gaśnic, brak wyposażenia awaryjnego i brak oznakowania tablicami barwy pomarańczowej pojazdu.

W wyniku powyższej kontroli zostały wszczęte dwa postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej zagrożone karą w kwocie 71000 zł.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.