Select Page


GITD: „Drogołamacz”- wspólne działania inspektorów


 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia skoordynowanych kontroli mających na celu wyeliminowanie przeciążonych przewozów niszczących infrastrukturę drogową oraz kształtowanie świadomości wśród kierowców konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ustawy o drogach publicznych.

W dniach 20 – 21 maja przeprowadzono wspólne działania kontrolne pod nawą „Drogołamacz”. W akcji wzięli udział inspektorzy z Podlaskiego, Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Transportu Drogowego. W działaniach wykorzystano zarówno motocykle jak i służbowe pojazdy oznakowane. Do zadań inspektorów biorących udział w akcji należało: ważenie pojazdów o dmc pow. 3,5 t, kontrola czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sprawdzanie wymaganych dokumentów oraz stanu technicznego pojazdów.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 172 pojazdy, a dodatkowo 62 zostały poddane ważeniu i mierzeniu. Za stwierdzone naruszenia z zakresu Ustawy o transporcie drogowym w stosunku do skontrolowanych przedsiębiorców wszczęto 5 wyjaśniających postępowań administracyjnych i 11 postępowań za naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Dodatkowo inspektorzy, za wykryte naruszenia przepisów o ruchu drogowym oraz regulacji dotyczących czasu pracy i tachografów ukarali 47 kierowców mandatami karnymi. W związku ze złym stanem technicznym kontrolowanych pojazdów zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych.

Wspólne działania będą kontynuowane w przyszłości.

 

Źródło: GITD


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.