Select Page


GITD: I Międzynarodowa Wymiana Inspektorów


 

W dniach 24-26 września w Polsce odbyła się I Międzynarodowa Wymiana Inspektorów „Euro-Asia Training”, która skupiła przedstawicieli służb kontrolnych z 11 państw, w tym państw członkowskich organizacji Euro Contrôle Route (ECR), jak również wschodnich inspekcji. Wśród uczestników wymiany byli między innymi szefowie inspekcji Federacji Rosyjskiej, Bułgarii, Białorusi i Litwy oraz inspektorzy z Niemiec, Luksemburga, Węgier, Holandii, Chorwacji i Hiszpanii.

Niniejsza Wymiana miała szczególny charakter, albowiem łączyła w sobie aspekt praktyczny i teoretyczny działań kontrolnych prowadzonych przez służby państw Europy i Azji. „Euro-Asia Training” to cykl spotkań na szczeblu ministerialnym oraz w ramach wyodrębnionych grup roboczych, umożliwiających dostosowanie poruszonej problematyki do osób zaangażowanych na co dzień w realizację poszczególnych zadań.

Podczas towarzyszącej wydarzeniu konferencji omówione zostały bieżące wyzwania służb kontrolnych w odniesieniu do ich zróżnicowanych uprawnień, jak również wykorzystywania nowych możliwości technologicznych. W ramach zaplanowanych działań kontrolnych, zademonstrowano wyposażenie polskiej Inspekcji Transportu Drogowego, w tym specjalistyczny pojazd do kontroli elektronicznego poboru opłat, nieoznakowany pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące oraz preselekcyjny system ważenia pojazdów. Ogromnym uznaniem uczestników Wymiany cieszyła się Mobilna Stacja Kontroli (MSK), umożliwiająca prowadzenie kompleksowych kontroli stanu technicznego pojazdów w dowolnym miejscu w kraju. Stacja pozwala na dokładną diagnozę podzespołów pojazdu takich jak układ hamulcowy i kierowniczy oraz zawieszenie, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przewożonych pasażerów i innych uczestników ruchu.

 Euro-Asia Training” stała się doskonałym forum wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, jak również dyskusji nad instytucjonalizacją i zacieśnianiem współpracy pomiędzy służbami kontrolnymi państw Europy i Azji, prowadzącej do stabilnego i bezpiecznego rozwoju międzynarodowego sektora transportowego.

 

Źródło: GITD


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.