Select Page


GITD: Jazda bez karty z ukrytym ADR-em


 

W dniu 22 maja około godz. 04.30 na krajowej „jedynce” we Włocławku inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli samochód ciężarowy należący do przedsiębiorcy z województwa łódzkiego.

W trakcie kontroli okazało się, ze karta cyfrowa zamiast w tachografie znajdowała się w portfelu kierowcy, a sam tachograf nie posiadał wymaganej kalibracji. Ponadto w ładowni pojazdu znajdowały się różne towary niebezpieczne klasy 3 (rozpuszczalniki – materiały ciekłe zapalne), które przewożone były z rażącym naruszeniem przepisów o przewozie tego rodzaju towarów, tj.:

1) bez oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej;
2) bez wymaganych środków gaśniczych;
3) bez wymaganego wyposażenia ogólnego oraz awaryjnego;
4) bez wymaganego oznakowania sztuki przesyłki prawidłowym numerem UN;
5) bez wymaganego zabezpieczenia towarów niebezpiecznych przed przemieszczeniem.

Z tytułu nierejestrowania okresów aktywności na karcie cyfrowej kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł, a wobec przedsiębiorcy – z tytułu naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. Ponadto przewóz drogowy towarów niebezpiecznych został wstrzymany do czasu usunięcia wszystkich uchybień przepisów umowy ADR.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.