Select Page


GITD: Kolejny przypadek nieuczciwej konkurencji


 

W dniu 22 lutego około godz. 10:00 na drodze ekspresowej S10 (obwodnica Torunia), objętej systemem elektronicznego poboru opłat, inspektorzy z Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej samochód przewożący z Bydgoszczy do Włocławka artykuły spożywcze.

Wątpliwości kontrolujących wzbudziły zapisy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, zgodnie z którymi jego dopuszczalna masa całkowita wynosiła 3490 kg, natomiast masa własna 2900 kg. Ponadto kontrolujący inspektorzy ITD stwierdzili wartość dopuszczalnej masy całkowitej została w sposób mechaniczny usunięta z tabliczki znamionowej producenta pojazdu. W związku z powyższym pojazd został zważony na stanowisku do pomiaru mas i nacisków osi położonym w miejscowości Chorągiewka, przy drodze krajowej nr 15. W wyniku przeprowadzonego ważenia stwierdzono, iż rzeczywista masa całkowita pojazdu z ładunkiem wynosi… 10250 kg, natomiast masa własna pojazdu zważonego po jego całkowitym rozładunku wynosi 5250 kg (zamiast 2900 kg wskazanej w dowodzie rejestracyjnym). Zatem zamiast dopuszczalnych 600 kg, pojazd przewoził 5000 kg ładunku.

Z tytułu kierowania pojazdem z umieszczonym na nim ładunkiem w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej oraz dopuszczalnej ładowności, kierujący został ukarany mandatem karnym w maksymalnej wysokości 500 zł. Z kolei z tytułu niezgodności zapisów masy własnej i dopuszczalnej masy całkowitej ze stanem faktycznym, został zatrzymany dowód rejestracyjny, a pojazd został wycofany z ruchu drogowego. W związku ze stwierdzonym niezgodnym z przepisami zaniżeniem dopuszczalnej masy całkowitej oraz masy własnej i dopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego zostaną przeprowadzone czynności ukierunkowane na całkowite jego wycofanie z eksploatacji. Po uzyskaniu dokumentacji pojazdu od jego producenta potwierdzającej faktyczną dopuszczalną masę całkowitą (7490 kg), zostanie także wszczęte postępowanie administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej z tytułu zarejestrowanych przejazdów bez uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd wybranymi odcinkami dróg.

 

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.