Select Page


GITD: Kontrola autobusów miejskich na Śląsku


 

Jak podaje GITD w dniu 4 sierpnia inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane w szczególności na sprawdzenie stanu technicznego pojazdów i trzeźwości kierowców wykonujących przewozy osób w ramach komunikacji miejskiej na terenie wybranych 8 miast województwa śląskiego.

Wyrywkowej kontroli zostały poddane autobusy: w Żywcu, Będzinie, Cieszynie, Bielsku, Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim, Katowicach i Bytomiu. W sumie inspektorzy sprawdzili 58 autobusów, w 15 pojazdach stwierdzono usterki stanu technicznego. Wszyscy badani na zawartość alkoholu we krwi kierowcy byli trzeźwi.

W 6 przypadkach ujawniono dodatkowo naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W konsekwencji stwierdzenia: wydzielania przez pojazd szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom, nie skierowania kierowcy na badania lekarskie, wykonywania transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu i niewyposażenia kierowcy w wymagane dokumenty w postaci wypisu z licencji i wypisu z zezwolenia wszczęto wobec przedsiębiorców wykonujących przewóz postępowania administracyjne.

Prawie 26 % autobusów nie spełniało wymagań w zakresie stanu technicznego. Lista usterek będących powodem zatrzymania dowodów rejestracyjnych jest stosunkowo długa i obejmuje: przekroczenie wartości zadymienia spalin; wycieki paliwa, olejów, płynów hamulcowych, chłodniczych i innych tworzące plamy na drodze; słyszalny wypływ powietrza powodujący zauważalny spadek ciśnienia układu pneumatycznego wspomagającego układ hamulcowy, pęknięta szyba przednia, niedziałający spryskiwacz, niedziałające oświetlenie, niewłaściwe ogumienie i nadmierna korozja oraz brak ważnych badań technicznych pojazdu. Pojazdy z poważnymi usterkami zostały wycofane z ruchu drogowego.


Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 9 lat temu.