Select Page


GITD: Kontrola autobusu na trasie


 

Jak informuje GITD w dniu 23 lipca do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie wpłynęło telefoniczne zawiadomienie jednej z pasażerek autobusu wykonującego przewóz regularny na linii Białystok – Gdańsk, które dotyczyło fatalnych warunków przewozu pasażerów oraz złego stanu technicznego autobusu.

Na podstawie przyjętego zgłoszenia na trasę przewozu niezwłocznie skierowano zespół kontrolny Inspekcji Transportu Drogowego, który w miejscowości Klewki przeprowadził kompleksową kontrolę pojazdu. W jej wyniku stwierdzono szereg uchybień w stanie technicznym pojazdu oraz przekroczenie przez kierowcę dopuszczalnego okresu prowadzenia bez przerwy. Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu jednocześnie zakazując kierowcy dalszej jazdy. Ponadto w wyniku stwierdzonego naruszenia norm czasu prowadzenia pojazdu, wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zmierzające do nałożenia kary pieniężnej zgodnie z załącznikiem do ustawy o transporcie drogowym. Wskazana sytuacja pozostaje niewątpliwym przykładem skuteczności działania Inspekcji Transportu Drogowego, która współdziałając z obywatelami jest w stanie eliminować z ruchu pojazdy stwarzające zagrożenie dla pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.