Select Page


GITD: Kontrole kontenerów


 

W dniu 26 maja w godzinach południowych i nocnych inspektorzy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na kontrole masy, wymiarów i nacisków osi pojazdów przewożących kontenery. Działania przeprowadzono na drogach krajowych i gminnych między Gdynią a Przejazdowem.

W wyniku kontroli, w przypadku 6 zespołów pojazdów stwierdzono rażące przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków osi, a w jednym przypadku również liczne naruszenia związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Dopuszczalna masa całkowita poddanych kontroli pojazdów wahała się od 46 t do 65 t, a stwierdzone naciski osi napędowych przekraczały dopuszczalne wartości dla danej kategorii drogi nawet o 5 t. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku osi składowych ważonych naczep.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiązujących przepisów wszystkie 6 zespołów pojazdów zostało skierowane na parking administracyjny, a w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe oraz załadowców zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.