Select Page


GITD: Kontrole przewozu kontenerów w Trójmieście


 

Jak podaje GITD od dnia 4 października inspektorzy z Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadzą na terenie Trójmiasta działania kontrolne ukierunkowane na kontrolę masy, wymiarów i nacisków osi pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem przewozu kontenerów. W działaniach kontrolnych poza inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego udział biorą funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celnej.

Kontrole mają na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których masa, wymiary lub naciski osi przekraczają dopuszczalne wartości, co winno przełożyć się na ograniczenie negatywnego wpływu przeciążonych pojazdów na istniejącą infrastrukturę drogową oraz na ograniczenie zjawiska nieuczciwej konkurencji w przewozach kontenerów.

W trakcie prowadzonych działań skontrolowano dotychczas ogółem 738 pojazdów. W związku z ujawnionymi naruszeniami przepisów ustawy o drogach publicznych wszczęto z urzędu 31 postępowań w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. W jednym przypadku z uwagi na stwierdzone rażące przekroczenie masy, wymiarów i nacisków osi pojazdów naliczony wymiar kary wynosi 53.140 zł.

W oparciu o ustawę o transporcie drogowym takich postępowań wszczęto 21, w tym w 1 w związku z ujawnieniem zainstalowania niedozwolonego urządzenia dodatkowego i korzystania z niego. Z uwagi na stwierdzone naruszenia ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym 81 kierowców ukarano mandatami karnymi na kwotę 23.000 złotych.

W następstwie ujawnionych usterek i nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów zatrzymano 70 dowodów rejestracyjnych.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 9 lat temu.