Select Page


GITD: Kontrole regularnego przewozu osób w powiecie nakielskim


 

Inspektorzy Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, wspólnie z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej z Bydgoszczy, przeprowadzili na terenie powiatu nakielskiego kontrole pojazdów wykonujących regularne przewozy osób.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych przez nieumundurowanych funkcjonariuszy UKS ujawniono trzy przypadki nie rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej wniesienia opłaty za zrealizowany przejazd.

Dodatkowo inspektorzy WITD podczas działań kontrolnych w dwóch przypadkach stwierdzili wykonywanie przewozu autobusem, który nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym. Inspektorzy dokonali również sprawdzenia liczby przewożonych pasażerów w poszczególnych pojazdach, gdzie nie stwierdzili nieprawidłowości.

Na kierowców nałożono mandaty karne, natomiast wobec przewoźników, u których stwierdzono nieprawidłowości wszczęto postępowania administracyjne.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.