Select Page


GITD: nieprawidłowości przy oznaczaniu maksymalnej ilości pasażerów


 

W poniedziałek, dnia 21 marca, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadzili na terenie województwa małopolskiego kontrole pojazdów przeznaczonych do przewozu osób. Kontrole polegały na każdorazowym ważeniu „busa” celem określenia czy wpisana do dowodu rejestracyjnego maksymalna ilość osób nie została zawyżona.

Czynności prowadzone były równocześnie w Krakowie, Myślenicach, Nowym Targu i Tarnowie.

Działania miały na celu weryfikację zapisów zawartych w dowodach rejestracyjnych, dotyczących wpisów wartości masy własnej i maksymalnej ilości pasażerów jaka może być przewożona pojazdem.

Inspektorzy poddali ważeniu 41 pojazdów z czego w 40 przypadkach stwierdzono niezgodności masy własnej. Wpisana do dowodów rejestracyjnych dopuszczalna ilość osób, która może być przewożona tymi pojazdami, została nieprawidłowo oznaczona. Zatrzymano dowody rejestracyjne, celem dokonania niezbędnych korekt.

Ponadto w każdym przypadku zostaną powiadomione organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez diagnostów, którzy dopuścili te pojazdy do ruchu.

Kwestia przewozu pasażerów w ilości zgodnej z warunkami i parametrami technicznymi pojazdu, ma kluczowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa przewożonych osób, jak i innych uczestników ruchu.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.