Select Page


GITD: niewłaściwie przewożone materiały wybuchowe


 

Jak podaje GITD w miejscowości Chałupki, na drodze krajowej nr 78, inspektorzy ze Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd prowadzony przez obywatela Czech. W toku kontroli ustalono, iż pojazdem przewożone jest ponad 13 ton materiału wybuchowego z Polski na Słowację.

W trakcie oględzin inspektorzy ujawnili brak jakiegokolwiek zabezpieczenia dwóch skrzyń drewnianych zawierających naboje do broni, z ładunkiem rozrywającym. Dalsza kontrola wykazała, że na opakowaniach zewnętrznych – skrzyniach drewnianych zawierających towar niebezpieczny brakuje wymaganego oznakowania sztuki przesyłki – brak wymaganej prawidłowej nazwy przewozowej i odpowiedniego nr „UN 0321”. Potencjalne zagrożenie stwarzał również brak oznakowania opakowania potwierdzającego, że było ono badane i spełnia wymagania umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR oraz fakt, że na jednej ze skrzyń stwierdzono uszkodzenie mocowania odchylanej pokrywy oraz uszkodzenie skrzyni drewnianej polegające na rozwarstwieniu się drewnianej ściany bocznej opakowania. W wyniku stwierdzonych naruszeń nałożono karę w drodze decyzji administracyjnej w wysokości 5 300 zł a pojazd z ładunkiem umieszczono na parkingu do czasu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.