Select Page


GITD: Nocne kontrole pojazdów nienormatywnych


 

W dniu 17 listopada inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy  wykonujący czynności służbowe w powiecie toruńskim zatrzymali do kontroli 5 pojazdów nienormatywnych przewożących stalowe konstrukcje.

W trzech przypadkach  kierowcy nie posiadali stosownych zezwoleń na przejazd tak dużych pojazdów. Inspektorzy wykonali ich pomiary, w wyniku których stwierdzili m.in.: długości od 29 do 32 metrów oraz szerokości 3,2 – 3,6 m. Zatem ich dopuszczalne warunkami technicznymi parametry zostały znacznie przekroczone. Ze względu na powyższe wymiary pojazdy skierowano na parking strzeżony, do czasu uzyskania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stosownych zezwoleń.

W pozostałych dwóch przypadkach inspektorzy stwierdzili niedotrzymanie warunków określonych w okazanym zezwoleniu.

Wobec wszystkich  przewoźników i załadowców zostały wszczęte postępowania administracyjne z tytułu naruszeń przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.