Select Page


GITD: Nowe uprawnienia holenederskich służb kontrolnych


 

W związku z otrzymywanymi zapytaniami ze strony polskich przedsiębiorców transportowych dotyczącymi sposobów przeprowadzania kontroli drogowych na terenie Holandii niniejszym informujemy, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli holenderskich służb kontrolnych mają oni możliwość pobierania danych z komputera pokładowego pojazdu. Za pomocą specjalistycznego oprogramowania możliwe jest wczytanie danych znajdujących się w pamięci komputera pokładowego pojazdu i weryfikacja występujących błędów. Dodatkowo, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Holandii istnieje możliwość nałożenia kary na podstawie listy wykrytych błędów w komputerze pokładowym. W przypadku wykrycia błędów związanych np. z pracą skrzyni biegów (impulsator itp.) możliwe jest nałożenie kary za nieuprawnioną ingerencję w urządzenie rejestrujące. Jednocześnie nie jest konieczne dla służb holenderskich wykrycie ewentualnego
niedozwolonego urządzenia (magnes, wyłącznik itp.). Na podstawie informacji przekazanych przez holenderskie służby kontrolne informujemy, że wykrycie błędów w komputerze pokładowym jest wystarczające do nałożenia kary i zgodne z obowiązującymi na terenie Holandii przepisami.

Czytaj więcej…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.