Select Page


GITD: podział zezwoleń EKMT/CEMT


 

Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna obradując na posiedzeniu w dniu 10 stycznia br. rozpatrzyła złożone odwołania i dokonała podziału pozostałych zezwoleń EKMT/CEMT stosując następujące kryteria:

– po 2 szt. ale nie więcej niż wnioskowano w odwołaniu zezwolenia grupy VI euro 4 – bez A, GR i RUS otrzymują przedsiębiorcy, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorca nie może uzyskać więcej zezwoleń EKMT/CEMT niż 1 zezwolenie na 1,5 pojazdu uprawnionego.

– po 1 szt. zezwolenia grupy V euro 3 – bez A, GR, I i RUS otrzymują przedsiębiorcy, którzy w roku 2010 posiadali co najmniej 1 zezwolenie EKMT/CEMT według kolejności stopnia wykorzystania oraz przy uwzględnieniu, że przedsiębiorca nie może uzyskać więcej zezwoleń EKMT/CEMT niż 1 zezwolenie na 1,5 pojazdu uprawnionego. podziału zezwoleń EKMT/CEMT

Komisja rozpatrzyła pozytywnie odwołania przedsiębiorców dot. przedłużenia terminu odbioru oraz przydziału zezwoleń grupy VI euro 4 – bez A, GR i RUS i wyznaczyła ostateczny termin ich odbioru do dnia 31.01.2011 r. Po tym terminie nieodebrane zezwolenia zostaną wydane innym przedsiębiorcom.

Wydawanie poniższych zezwoleń rozpocznie się od 1 lutego 2011 r:
Zezwolenia grupy V euro 4 – bez A, GR, I i RUS wydawane będą dla przedsiębiorców posiadających co najmniej 3 pojazdy oraz przy uwzględnieniu, że przedsiębiorca nie może uzyskać więcej zezwoleń EKMT/CEMT niż 1 zezwolenie na 1,5 pojazdu uprawnionego.

Zezwolenia grupy V euro 5 – bez A, GR, I i RUS wydawane będą dla przedsiębiorców posiadających co najmniej 3 pojazdy oraz przy uwzględnieniu, że przedsiębiorca nie może uzyskać więcej zezwoleń EKMT/CEMT niż 1 zezwolenie na 1,5 pojazdu uprawnionego.

Zezwolenia grupy VII euro 3 – bez A, GR, I i RUS wydawane będą dla przedsiębiorców posiadających co najmniej 3 pojazdy oraz przy uwzględnieniu, że przedsiębiorca nie może uzyskać więcej zezwoleń EKMT/CEMT niż 1 zezwolenie na 1,5 pojazdu uprawnionego.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.