Select Page


GITD: Przeciążone pojazdy i wyłącznik tachografu w kujawsko-pomorskim


 

W dniu 14 grudnia inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy  patrolujący drogi powiatu golubo -dobrzyńskiego napotkali 3 pojazdy przewożące buraki cukrowe. W momencie kontroli w jednym z pojazdów stwierdzono, iż  tachograf rejestrował odpoczynek i zerową prędkość. W wyniku oględzin kabiny pojazdu wykryto urządzenie sterujące niedozwolonym urządzeniem które zostało podłączone do tachografu zainstalowanego w pojeździe.

W celu weryfikacji dopuszczalnych nacisków na osie oraz rzeczywistych mas kontrolowanych pojazdów wszystkie pojazdy skierowano punkt kontrolny w miejscowości Tadajewo.

Po dokonaniu analizy wskazań uzyskanych z  przenośnych urządzeń pomiarowych  sporządzono protokoły z kontroli, które będą podstawą do wszczęcia postępowań administracyjnych z ustawy o drogach publicznych.

W stosunku do przewoźnika u którego stwierdzono manipulacje przy urządzeniu rejestrującym,  wszczęto postępowanie administracyjne z ustawy o transporcie drogowym sankcjonowane  karą administracyjną w wysokości 15.000, natomiast kierowca został ukarany odpowiednim mandatem karnym.

W tym samym dniu inspektorzy pełniący służbę na terenie powiatu włocławskiego m.in.  zatrzymali do kontroli zespół pojazdów którym przewożone były dwa dwudziestostopowe kontenery załadowane w gdyńskim porcie.

Uzyskane wyniki  wzbudziły niemałe  zdziwienie.  Nacisk na potrójną oś nienapędową naczepy wyniósł ponad 30 ton przy dopuszczalnym progu 24. Natomiast rzeczywista masa kontrolowanego pojazdu przekroczyła 48 ton.

Kontrola zakończyła się wszczęciem postepowania administracyjnego z ustawy o drogach publicznych, a pojazd po przeładowaniu przewożonego towaru mógł udać się w dalszą drogę.

Ostatnim z „ciekawych” przypadków był  zespół pojazdów który został zatrzymany na drodze krajowej nr 10 przebiegającej przez powiat toruński.  Pojazdami przewożony był ładunek w postaci drewna sosnowego do odbiorcy mieszczącego się w miejscowości Cierpice.

W wyniku pomiarów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych nacisków  (dwóch z trzech) osi pojazdów, a rzeczywista masa całkowita wyniosła ponad 52 tony.

W sumie podczas działań kontrolnych wykonano 11 kontroli z ustawy o drogach publicznych, z czego tylko w dwóch przypadkach odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.