Select Page


GITD: Przedstawicieli ITD na Litwie


 

Jak podaje GITD w dniach 12 – 14 maja na zaproszenie kierownictwa Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji Litwy, z roboczą wizytą w Wilnie przebywali przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego z Polski.

W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli: Michał Rzemieniewski – Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego GITD, Mirosław Maksimiuk – Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego GITD, Wiesław Stalewski – Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,  Artur Bal – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

W czasie wizyty dyskutowano na temat kontroli skoordynowanych, dwustronnej wymiany inspektorów, możliwości stałej wymiany przykładów dobrych praktyk, nowoczesnych sposobów kontroli i technologii przy dokonywaniu kontroli środków transportu drogowego, a także ustalono stanowiska odnośnie interpretacji formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

Delegacja brała również udział – na specjalnie przygotowanym punkcie kontrolnym na Autostradzie A1 – w prezentacji kontroli drogowych wykonywanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji Litwy.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.