Select Page


GITD: Przewóz ponadnormatywny bez zezwolenia


 

W dniu 10 maja w godzinach nocnych na autostradzie A1 w miejscowości Nowa Wieś, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy zatrzymali do kontroli trzy pojazdy członowe, którymi przewożono elementy linii produkcyjnej betonu.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych, stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o drogach publicznych:
– przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdów z ładunkiem;
– przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdów z ładunkiem.
Rzeczywista masa pojazdów wyniosła odpowiednio: 37,3 t, 59,5 t oraz 60,3 t.
Ponadto ujawniono naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym:
– samowolną ingerencję w pracę cyfrowego urządzenia zainstalowanego w pojeździe wskutek którego nastąpiła zmiana wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi;
– wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego.

Kierowcy nie okazali do kontroli wymaganych zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

Za powyższe naruszenia zostaną wszczęte postępowania wyjaśniające wobec przedsiębiorcy. Kierowców ukarano mandatami karnymi w wysokości 2300 zł, natomiast pojazdy zostały skierowane na parking strzeżony do momentu uzyskania wymaganych zezwoleń.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.