Select Page


GITD: Przewóz ponadnormatywny bez zezwolenia


 

W dniu 04 listopada w godzinach nocnych na drodze wojewódzkiej nr 652 w miejscowości Taciewo w powiecie suwalskim, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wykorzystując pojazdy nieoznakowane wyposażone w wideorejestrator zatrzymali do kontroli dwa pojazdy członowe, którymi przewożono elementy dźwigu służącego do budowy wiatraków. W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono nastepujące naruszenia przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o transporcie drogowym:

– przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8,0 t: dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy;

– przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem;

– przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem;

– wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji;

-skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku;

-przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;

– wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w wymagane dokumenty.

Rzeczywista masa jednego z zespołu pojazdów wynosiła 98 ton przy dopuszczalnych 42 tonach, a kierowcy nie okazali do kontroli wymaganych zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

Za powyższe naruszenia wydane zostały decyzje administracyjne nakładające karę pieniężną na łączną kwotę 39340 zł.

Kierowców ukarano mandatami karnymi w wysokości 650 zł, natomiast pojazdy zostały skierowane na parking strzeżony do momentu opłacenia kary oraz uzyskania wymaganych zezwoleń.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.