Select Page


GITD: Rażący stan techniczny w przewozie drewna


 

Jak podaje GITD w dniu 6 października na drodze wojewódzkiej nr 645 w miejscowości Łomża patrol inspektorów na motocyklach z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymał i doprowadził na punkt kontrolny zespół pojazdów należący do przewoźnika polskiego. Pojazdem wykonywany był krajowy transport drogowy drewna dębowego w ilości 25 m3.

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono naruszenia przepisów związanych z wykonywaniem transportu drogowego, tj. warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie:

* kierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne;
* wystawiania oświadczenia poświadczającego spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą.

Ponadto dokonano ważenia pojazdu i stwierdzono naruszenia przepisów określonych w ustawie o drogach publicznych:

* przekroczenie dopuszczalnego nacisku dla podwójnej osi napędowej pojazdu o 2,55 tony;
* przekroczenie dopuszczalnego nacisku dla pojedynczej osi nienapędowej przyczepy o 0,82 tony.

Stwierdzono rażące naruszenia w zakresie stanu technicznego zespołu pojazdów. Zarówno samochód, jak i przyczepa nie posiadały ważnych badań technicznych. W pojeździe wyposażonym w 10 opon, 8 z nich posiadało nadmiernie zużytą rzeźbę bieżnika, w tym w trzech oponach została naruszona osnowa .Na wszystkich trzech osiach pojazdu opony nie posiadały jednakowej rzeźby. W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uszkodzenie zawieszenia pojazdu, np. zostały wymontowane siłowniki hydrauliczne, a w ich miejsce zostały włożone podkładki drewniane. Ponadto w czasie przeprowadzonych prób stwierdzono nieszczelny układ hamulcowy. Z urządzenia załadowczego HDS wyciekały płyny eksploatacyjne. Stwierdzono także inne usterki techniczne:

* brak tablicy z numerami rejestracyjnymi z przodu pojazdu;
* popękane klosze świateł drogowych i przeciwmgielnych;
* popękane i rozbite obudowy lusterek bocznych pojazdu;
* odkręcona śruba mocująca zawieszenia;
* urwane 3 śruby mocujące w dwóch kołach.

Za wymienione naruszenia z ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 1000 zł, a za naruszenia związane z ustawą o drogach publicznych grozi przedsiębiorcy kara w wysokości 4380 zł. Zatrzymano dowody rejestracyjne kontrolowanego pojazdu i przyczepy. Zakazano dalszej jazdy i nakazano doprowadzenie pojazdu do stanu zgodnego z przepisami normującymi dopuszczalne naciski osi. Kierującego ukarano mandatem karnym.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 9 lat temu.