Select Page


GITD: Spotkanie Głównego Inspektora ze stowarzyszeniami przewoźników


 

Jak podaje GITD w dniu 24 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. W spotkaniu wzięli udział również wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.

Główny Inspektor omówił bieżącą działalność Inspekcji oraz przedstawił plany działań, które pomogą wyeliminować tzw. szarą strefę w przewozach drogowych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele przewoźników opisali problemy branży oraz sprecyzowali swoje oczekiwania i postulaty, które miałyby wzmocnić branżę transportową w Polsce. Podczas dyskusji poruszano m.in. kwestie dotyczące przewozu drewna, ważenia przeciążonych pojazdów czy kontroli w siedzibach przedsiębiorstw. Rozmawiano również na temat odpowiedzialności kierowcy i przewoźnika za powstałe naruszenia.

Tomasz Połeć zobowiązał wojewódzkich inspektorów do odbywania cyklicznych spotkań z regionalnymi przedstawicielami stowarzyszeń przewoźników. Kolejne spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze planowane jest w październiku.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 9 lat temu.