Select Page


GITD: Kontrol techniczna z użyciem Mobilnej Stacji Kontroli


 

GITD: Sprawdzanie stanu technicznego z użyciem Mobilnej Stacji Kontroli
W dniach 20-22 sierpnia inspektorzy z Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego po raz kolejny przeprowadzili kontrole pojazdów wykorzystując mobilną stacje kontroli (MSK). Przedmiotowe działania prowadzone były w Bydgoszczy.
Inspektorzy, wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy, sprawdzili za pomocą MSK 85 pojazdów, w wyniku czego zatrzymano aż 41 dowodów rejestracyjnych.
Głównym celem przedmiotowej akcji była ponowna weryfikacja stanu technicznego pojazdów realizujących przewóz osób w ramach komunikacji miejskiej i podmiejskiej. W zakresie przewozu osób skontrolowano 32 autobusy, zatrzymując 21 dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego. Dodatkowo, kontroli poddane zostały pojazdy wykonujące przewozy odpadów i nieczystości w obrębie miasta i gmin ościennych.
Do najczęstszych powodów zatrzymania dowodów rejestracyjnych kontrolowanych pojazdów zaliczyć można było m.in.
– niesprawny układ hamulcowy,
– niesprawny układ zawieszenia,
– niesprawny układ kierowniczy,
– wycieki płynów eksploatacyjnych,
– uszkodzony układ wydechowy,
– brak aktualnych badań technicznych,
– niewłaściwe mocowania siedzeń,
– nadmierne zużycie opon,
– skorodowane elementy nośne,
– uszkodzenie szyb w polu widzenia kierowcy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń w układach hamulcowych wzywano pojazdy specjalistyczne celem odholowania. Inspektorzy z WITD zapewniają, że podobne kontrole z wykorzystaniem MSK będą powtarzane.

Więcej informacji


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.