Select Page


GITD: Stanowisko Głównego Inspektora w sprawie interpretacji art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1071/2009 w kontekście ubezpieczeń OCPD


 

W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami dotyczącymi interpretacji art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. UE nr L300/51) Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, że ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika drogowego tzw. OCPD nie spełnia wymogów wskazanego powyżej art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1071/2009.

Na stronie GITD załączona została opinia prawna w tym zakresie
.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.