Select Page


GITD: Tunel-wspólne działania nocne służb kontrolnych


 

W nocy z 17 na 18 maja inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego uczestniczyli w działaniach kontrolno – blokadowych z udziałem funkcjonariuszy Policji (Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Kryminalnego), Izby Celnej, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Działania zostały przeprowadzone w Białymstoku (w ciągu drogi krajowej nr 8), w Łomży (w ciągu drogi krajowej nr 61), w Augustowie ( w ciągu drogi krajowej nr 16) oraz Knyszynie ( w ciągu drogi wojewódzkiej nr 671).

Łącznie dokonano kontroli 612 pojazdów, w tym 346 pojazdów ciężarowych. 254 pojazdy prześwietlono promieniami RTG przy pomocy urządzenia typu „Heiman”. Za stwierdzone w trakcie kontroli naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz czasu pracy kierowców na przedsiębiorców nałożono 6 decyzji administracyjnych. 17 kierowców za naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym i czasu pracy ukarano mandatami karnymi. Zatrzymano 3 dowody rejestracyjne za stan techniczny pojazdów. Ujawniono 1053 paczki papierosów bez polskich znaków akcyzy o łącznej wartości 9477 zł.

Ponadto zatrzymano 4 sprawców przestępstwa paserstwa oraz fałszowania umów sprzedaży pojazdów, pochodzących z kradzieży, o łącznej wartości 115000 zł. Dokonano sprawdzenia 37 pojazdów pod kątem legalności posiadania oraz ingerencji w pole numerowe VIN. Sprawdzeniu stanu trzeźwości poddano 612 kierujących. Zatrzymano 2 nietrzeźwych kierowców. W przypadku jednego z nich stwierdzono 0,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, u drugiego 0,13 mg/l.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.