Select Page


GITD: Tydzień z wagami w Poznaniu


 

W dniach 1-9 marca na terenie miasta Poznania inspektorzy z Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili kontrole wagowe pojazdów ciężarowych poruszających się ulicami miasta. Czynności kontrolne odbywały się z użyciem mat najazdowych, przekazanych wielkopolskiej inspekcji w dniu 29 lutego 2012 r. przez Urząd Miasta Poznania.

W efekcie prowadzonych działań dokonano pomiarów mas i nacisków osi 32 pojazdów. W 16 przypadkach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi, które skutkowało wszczęciem postępowań administracyjnych, zagrożonych karami na łączną kwotę blisko 88 000 zł. 23 kierujących pojazdami ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 8700 zł. Ponadto, w związku z przekroczeniami dopuszczalnej masy całkowitej, 12 pojazdów zostało usuniętych na parking do momentu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzone kontrole ujawniły skalę problemu, jakim są przeciążone pojazdy poruszające się ulicami Poznania. Tym samym kontynuowane będą czynności ważenia pojazdów ciężarowych z użyciem wag przenośnych.

 

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.