Select Page


GITD: udaremniony nielegalny przewóz ADR


 

Jak podaje GTID w dniu 10 lutego w miejscowości Kluki na drodze krajowej nr 8 inspektorzy z Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z oddziału w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą należący do litewskiego przewoźnika. Pojazdem kierował obywatel Litwy, który wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Litwy do Niemiec.

W trakcie oględzin ładowni stwierdzono, że pojazdem są przewożone zużyte akumulatory w ilości 22 ton. Podczas oględzin przestrzeni ładunkowej zauważono, że z ładowni wycieka bliżej nieokreślona ciecz. Kontrolujący powzięli uzasadnione podejrzenie, że jest to kwas z akumulatorów i wezwali na miejsce straż pożarną z Bełchatowa. Po przybyciu na miejsce strażacy przeprowadzili badanie, które wykazało, że złom akumulatorowy jest przewożony z zawartością kwasu siarkowego. Po uzyskaniu powyższej informacji od strażaków przewóz zaklasyfikowano jako transport towaru niebezpiecznego UN2794, który powinien odpowiadać wymogom stawianym przez umowę ADR. Towar transportowany był z pominięciem wszelkich zasad obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. W związku z powyższym na przewoźnika nałożono karę w drodze decyzji administracyjnej w kwocie 16 200 zł ograniczoną na mocy ustawy do 15 000 złotych. Zakazano przewoźnikowi dalszego transportu towarów niebezpiecznych do momentu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zapłaty kary pieniężnej.

Źródło: www.gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 8 lat temu.