Select Page


GITD: W Łódzkiem ruszył Inteligentny System Transportu


 

W dniu 7 października przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji wzięli udział w prezentacji wdrażanego od ubiegłego roku systemu wag i kamer, który został przetestowany przy drodze nr 473 w Uniejowie. Projekt jest wdrażany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi i współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013.  Jego wartość to ponad 9,52 mln zł. Będzie to drugi po Wrocławiu tak rozbudowany system w Polsce.

Wdrożenie projektu inteligentnego systemu transportu ma na celu monitorowanie i ochronę przed niszczeniem dróg wojewódzkich podległych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Projektowany system będzie się składał z 8 stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu (WAGI i KAMERY), 17 stacji monitoringu ruchu drogowego – punktów szczegółowej kontroli pojazdów (KAMERY), 2 urządzeń do potwierdzenia konieczności eliminacji z ruchu podejrzanego pojazdu (WAGI PRZENOŚNE), infrastruktury informatycznej do przesyłu i gromadzenia danych oraz specjalistycznego oprogramowania.

Po wykryciu pojazdu o nacisku osi przekraczającej 100 kN lub po wykryciu przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej dla danego typu pojazdu, sterownik wagi selekcyjnej umieszczonej w nawierzchni powoduje zapisanie danych o pojeździe wraz ze zdjęciem i numerem tablic rejestracyjnych. Dane zostają przesłane łączem bezprzewodowym do serwera centralnego, gdzie pojazd zostaje dopisany do listy alertów dla danej lokalizacji. Dostęp on-line do listy alertów z dowolnego miejsca poprzez łącza bezprzewodowe, pozwoli służbom takim jak Inspekcja Transportu Drogowego lub Policja na zidentyfikowanie pojazdu  w terenie w niedalekiej odległości od stacji preselekcyjnej, zatrzymanie go i skierowanie do najbliższego wyznaczonego punktu szczegółowej kontroli. Wykryte przeciążone pojazdy są zapisywane dodatkowo w systemie dla celów statystycznych oraz prewencyjnych w stosunku do przewoźników, których pojazdy nagminnie łamią przepisy o dopuszczalnych naciskach.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.