Select Page


GITD: Ważenie pojazdów ciężarowych na terenie Poznania


 

W dniu 1 marca inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przeprowadzili kontrole ukierunkowane na sprawdzenie masy i nacisków osi pojazdów ciężarowych poruszających się po ulicach Poznania. Do działań kontrolnych wykorzystano wagi przenośne oraz maty najazdowe przekazane w dniu 29 lutego 2012 r. przez Urząd Miasta Poznania.

W wyniku podjętych czynności zważono 10 pojazdów lub zespołów pojazdów, spośród których w dwóch przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej oraz naruszenia związane z dopuszczalnymi naciskami na oś pojazdu. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami pojazdy zostały skierowane na parking do momentu usunięcia nieprawidłowości. Kierujących ukarano mandatami karnymi, natomiast wobec przewoźników i załadowców wszczęte zostaną postępowania administracyjne na łączną kwotę blisko 12 000 zł.

Ponadto, w przypadku jednego z zatrzymanych do kontroli pojazdów, inspektorzy stwierdzili rażące naruszenia stanu technicznego pojazdu, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Pojazd ten również został usunięty z drogi na koszt właściciela, a na kierowcę nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego.

 

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.